Solicitari L.544/2001

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Solicitarea informatiilor de interes public, conform L.544/2001 pot fi solicitate completand urmatoarea cerere care va fi transmisa catre Primaria Giulesti prin e-mail la adresa primaria@primariagiulesti.ro, sau prin posta la sediul primariei din Localitatea Giulesti Judetul Maramures, nr.114.

MODEL: Cerere informatii de interes Public conform Legii 544/2001

 

În cazul în care considerați că nu ați primit informațiile solicitate în termenul prevăzut de lege, vă puteți adresa cu reclamație administrativă.

Răspunsul la reclamație vă va fi transmis în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia.

MODEL: Reclamatie-Administrativa-model-1 sau Reclamatie-Administrativa-model-2