Comisii de Specialitate

Comisia pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii si liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

 • Batin Petru Ioan
 • Zbona Gheorghe
 • Codrea Ștefan
 • Rednic Marișca
 • Bercea Ionuț Claudiu

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială,  activități social-culturale, culte și protecția copiilor

 • Vraja Ioan
 • Rednic Gheorghe
 • Rednic Ioan
 • Rednic Vasile
 • Codrea Gheorghe Marius

 


Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului, comerţ și urbanism

 • Codrea Ștefan
 • Codrea Gheorghe Marius
 • Șteți Ioan
 • Ștețiu Ioan
 • Bîrlea Ileana