1. Așezarea geografică

Așezată în zona nord-vestică a județului, în ținutul Maramureșului istoric, la 50 km de municipiul reședință de județ, fiind învecinată cu localitățile Vadu Izei, Oncești, Desești, Ocna Șugatag și Călinești.
Amplasată în Depresiunea Maramureșului, la poalele de nord ale Munților Gutâi, la circa 400 m, pe malul râului Mara, afluent al Izei, respectiv Cosău.
Clima este temperat-continentală cu un topoclimat de adăpost specific zonelor depresionare.
Structura terenurilor ( INS, 2015): 84,5% agricol, 12,2% păduri, 0,5% ape, 0,8% construcții, 0,5% căi de comunicații, 1,5% terenuri degradate și neproductive.
Zone protejate/situri Natura 2000: ROSPA0134 Munții Gutâi, ROSCI0092 Igniș
Principalele resurse naturale: păduri, terenuri agricole, ape subterane și de suprafață, fond cinegetic și piscicol.

2. Activități economice și specifice zonei

  • Zootehnie;
  • Agricultură;
  • Silvicultură;
  • Comerț;
  • Forța de muncă ( numărul de persoane ocupate, RGPL 2011): 1584;
  • Rata șomajului ( RGPL 2011): 1,9% din populația activă;
  • Rata navetismului ( RGPL 2011): 20% din populația ocupată;
  • Structura ocupațională ( RGPL 2011): 65% în agricultură și silvicultură, 6,6 % în industrie, energie, apă și salubritate, 6,8% în construcții și 21,7% în servicii;
  • Surse neconvenționale de energie: potențial solar, eolian, de biomasă agricolă și lemnoasă;
  • Cifra de afaceri totală a întreprinderilor active ( Baza de date Borg Design, 2014): 23 mil. lei.
Sari la conținut